كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : اينترنت چيست؟ :

شرح : اينترنت يک سيستم جهاني به هم پيوسته و شامل شبکه هاي کامپيوتري اي است که به بيليون ها کاربر در سرتاسر جهان سرويس ميدهند. به عبارت ديگر شامل ميليون ها شبکه از شبکه هاي خصوصي، عمومي، دانشگاهي، تجاري و دولتي ميشود که بوسيله سيم، فيبر نوري يا وايرلس به هم متصل شده اند.

اينترنت به دو بخش  کاربران (مرورگرها ) و سرورها دسته بندي ميشود.