موضوع مقاله :

رتبه بندی وب سایت ها چگونه است؟

چکیده :

رتبه بندی وب سایت ها چگونه است؟


شرح : مهمترین مسئله ایی که برای رتبه بندی سایت ها به آن اشاره می توان کرد، رتبه بندی آنها در موتور های جست و جو می باشد، که این رتبه بندی بسته به امتیاز های بدست آمده توسط وب سایت از قبیل : آمار بازدید ، محتوای مناسب، تعداد لینک ها و... می باشد.