موضوع مقاله :

ایا نرم افزارهای مدیریت محتوا ،محدود به راه اندازی وب سایت های اینترنتی میباشد؟

چکیده :

ایا نرم افزارهای مدیریت محتوا ،محدود به راه اندازی وب سایت های اینترنتی میباشد؟


شرح : نه ، هرگونه نرم افزاری که میزبان اطلاعاتی است که بعدها می توان از آن پرس و جو انجام داد و اطلاعات را واکشی نمود ، به شکلی سیستم مدیریت محتوا محسوب می شود ، اما سیستم مدیریت محتوا امروزه از یک عبارت مفهومی به یک واژه شناخته شده تبدیل شده و تکرار استفاده از آن برای سیستم های مورد استفاده برای راه اندازی وب سایت های اینترنتی ، موجب شده که به محض به کار بردن این واژه ، سیستم های مرتبط با وب سایت های اینترنتی در ذهن تداعی شود.