تفاوت وبلاگ وطراحی سایت چیست؟

چکیده :

تفاوت وبلاگ وطراحی سایت چیست؟در طراحی سایت و طراحی پرتال هیچ قانون همه گیری وجود ندارد،لیکن ? تفاوت اساسی میان این دو وجود دارد: فرمت(شکل)، نرم افزار، شخصیت و جامعه.
مهمترین عامل مشخص کننده یک وبلاگ از وب سایت شکل آن است. برای تمایز این دو از یکدیگر باید دید