كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : انواع وب سايت هاي اينترنتي کدام ها هستند :

شرح :
وب سايت هاي اينترنتي را مي توان از جهات مختلف طيقه بندي کرد. از جنبه کارکرد کلي سايت مي توان سايت ها را به دسته هاي : وب سايت هاي اطلاع رساني ، وب سايت هاي تجارت الکترونيک ، وب سايت هاي فروشگاهي ، وب سايت هاي کاربردي ، وب سايت هاي تفريحي ، وب سايت هاي شبکه اجتماعي ، وب سايت هاي علمي و ... دسته بندي نمود ولي سايت ها را مي توان از جنبه هاي فني نيز طبقه بندي کرد ، مانند سايت هاي ديناميک ، سايت هاي استاتيک و ... ، همچنين يک سايت اينترنتي را مي توان از لحاظ نسل نيز دسته بندي کرد ، مثلا سايت هاي وب يا وب 1 ، سايت هاي وب 2 و يا وب سايت هاي وب 3 ، البته سايت هاي اينترنتي ، از جوانب ديگري نيز قابل تقسيم بندي هستند ، اما کمتر به اين دسته ها شناخته مي شوند!