معرفی نوع عملکرد NLB

چکیده :

معرفی نوع عملکرد NLBسرورهایی که می خواهید از آنها برای کلاستر کردن به این روش استفاده کنید نیاز به داشتن سخت افزاری قدرتمند ندارند. چیزی به نام مخزن اطلاعات یا داده نیز در این روش وجود نداردکه بین سرورهای کلاستر به اشتراک گذاشته شود.برای مثال شما نیازی به این نداریدکه یک مخزن ذخیره اطلاعات در شبکه داشته باشید.هرچندکه در حالت استاندارد NLB خودش نوعی محدودیت را در روی رابط سرورهای شبکه اعمال می کند، در برخی مواقع شما می توانید از روش دومی نیز برای برقراری ارتباط سرور با شبکه بهره ببرید.