طراحی NLBچیست؟

چکیده :

طراحی NLBچیست؟یک شبکه با ترافیک بالا که دارای قابلیت دسترسی بالاست، این شبکه با چندین ارتباط به شبکه وصل شده است که این اتصالات می تواند از ISP های مختلف باشد. در هر کدام از مسیریاب ها یک فایروال شبکه را از خطرات اینترنتی حفظ می کند و فایروال دیگر نیز  امنیت داخلی شبکه را به عهده دارد.