موضوع مقاله :

معرفی زبان XML

چکیده :

معرفی زبان XML


شرح : ایکس ام ال مخفف eXtensible Markup Language به معنای زبان فرا متنی قابل توسعه است و کار نگهداری انتقال اطلاعات را به صورت بسیار ساده انجام میدهد. شاید بتوان تمام این اطلاعات را در کامپیوتر خود ذخیره کنید اما XML تمام این مراحل را به ساده ترین روش ممکن انجام میدهد.در XML ها تگ های از پیش تعریف شده وجود ندارد. شما باید تگ های خود را تعریف کنید و این یکی از تفاوت های زبان XML با زبان HTML است. زبان HTML همانند زبان XML یک زبان فرامتنی است با این تفاوت که زبان HTML دارای تگ های از پیش تعریف شده است ولی در زبان XML هر چقدر که بخواهید می توانید تگ دلخواه اضافه کنید. برای همین زبان XML یک زبان فرا متنی قابل توسعه و بسط است.