كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : معرفي زبان XML :

شرح : ايکس ام ال مخفف eXtensible Markup Language به معناي زبان فرا متني قابل توسعه است و کار نگهداري انتقال اطلاعات را به صورت بسيار ساده انجام ميدهد. شايد بتوان تمام اين اطلاعات را در کامپيوتر خود ذخيره کنيد اما XML تمام اين مراحل را به ساده ترين روش ممکن انجام ميدهد.در XML ها تگ هاي از پيش تعريف شده وجود ندارد. شما بايد تگ هاي خود را تعريف کنيد و اين يکي از تفاوت هاي زبان XML با زبان HTML است. زبان HTML همانند زبان XML يک زبان فرامتني است با اين تفاوت که زبان HTML داراي تگ هاي از پيش تعريف شده است ولي در زبان XML هر چقدر که بخواهيد مي توانيد تگ دلخواه اضافه کنيد. براي همين زبان XML يک زبان فرا متني قابل توسعه و بسط است.