كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : مايش اپليکيشن‌ها و فولدرهاي موجود در نوار وظيفه و انتخاب آن‌ها :

شرح : براي نمايش و انتخاب يک اپليکيشن و يا فولدر که در نوار وظيفه ويندوز قرار دارد، کافيست ابتدا کليد ويندوز را بر روي صفحه کليد نگهداشته، سپس کليد T را فشار دهيد و با کمک کليد‌هاي چپ و راست و يا فشار دادن کليد T به دفعات، مي‌توانيد تمامي اپليکيشن‌ها و فولدرهاي موجود در نوار وظيفه را مشاهده يا انتخاب نماييد.