مایش اپلیکیشن‌ها و فولدرهای موجود در نوار وظیفه و انتخاب آن‌ها

چکیده :

مایش اپلیکیشن‌ها و فولدرهای موجود در نوار وظیفه و انتخاب آن‌هابرای نمایش و انتخاب یک اپلیکیشن و یا فولدر که در نوار وظیفه ویندوز قرار دارد، کافیست ابتدا کلید ویندوز را بر روی صفحه کلید نگهداشته، سپس کلید T را فشار دهید و با کمک کلید‌های چپ و راست و یا فشار دادن کلید T به دفعات، می‌توانید تمامی اپلیکیشن‌ها و فولدرهای موجود در نوار وظیفه را مشاهده یا انتخاب نمایید.