معماری File server در تولید نرم افزار چیست؟

چکیده :

معماری File server در تولید نرم افزار چیست؟     ویژگی  :
    -  چرخش ??? درجه ای نسبت به معماری MainFrame.
    - از سرویس دهنده یا سرویس دهند گان متعدد، بصورت متمرکز استفاده می گردد.
    - منابع متفاوتی نظیر چاپگر و یا فضای ذخیره سازی ( هارد ) به اشتراک گذاشته می شوند.
    - سرویس دهنده فایل های مورد نیازو ذخیره شده توسط منابع اشتراکی را برای کاربران ارسال خواهد کرد.
    - کار درخواست شده توسط کاربر ( منطق و داده ) بر روی سیستم کاربر اجراء خواهد شد.
    - منطق برنامه برروی سیستم کاربر ( سرویس گیرنده ) اجراء خواهد کردید.
    - داده ها بر روی سرویس گیرنده مستقر خواهند شد.
     

       مزایا  :
    - برای استفاده  از معماری فوق نیاز به صرف هزینه های بالا نخواهد بود  .
    - از لحاظ بکارگیری منابع دارای انعطاف پذیری مناسبی است .

       معایب   :
    - تمامی منطق برنامه بر روی سرویس گیرنده اجراء خواهد شد .
    - وجود محدودیت های خاص نظیر میزان حافظه و یا نوع پردازشگر سرویس گیرندگان، بکارگیری برنامه را با مشکل مواجه می سازد.
    - بهبود عملکرد برنامه و یا اعمال اصلاحات مورد نظر همواره یکی از چالش های جدی است .

 فعالیت شرکت نرم افزاری