موضوع مقاله :

پروتکل مسیریابی OSPFچیست؟

چکیده :

پروتکل مسیریابی OSPFچیست؟


شرح :
پروتکل OSPF در دسته Link State قرار می گیرد یکی از وظایف پروتکل های Link State ایجاد یک دیتابیس از ساختار شبکه می باشد و برای پیدا کردن بهترین مسیر از الگوریتمی به نام SPF بهره می گیرد. پروتکل OSPF نسبت به سایر پروتکل های مسیریابی اطلاعات بیشتری در مورد ساختار شبکه بدست می آورد که باعث می شود تصمیم گیری بهتری برای مسیریابی داشته باشد.