كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : حمله DDOSچيست؟ :

شرح : حمله ddos ) به زبان ساده يعني سرازير کردن تقاضاهاي زياد به يک سرور و استفاده بيش از حد از منابع (پردازنده، پايگاه داده، پهناي باند، حافظه و...) به طوري که سرويس دهي عادي آن به کاربرانش دچار اختلال شده يا از دسترس خارج شود اين نوع حمله ها در يک لحظه يا در طي يک زمان به صورت مداوم از طريق کامپيوترهاي مختلف که ممکن است خواسته يا حتي ناخواسته مورد استفاده قرار گرفته باشند، به يک سرور  درخواست دريافت اطلاعات مي شود و به دليل محدود بودن قدرت پردازش سرور به کاربران در وضعيت عادي  مثل حالاتي که کامپيوترهاي روميزي دچار کندي يا توقف کامل مي شوند، دچار وقفه در سرويس دهي يا حتي down شدن آن مي شود.