پروتکل IMAP

چکیده :

پروتکل IMAPپروتکل دسترسی به پیام های اینترنتی که اغلب با علامت اختصاری IMAP یا IMAP4 نشان داده میشوند. این پروتکل در لایه کاربردی بر روی PORT 143 قرار دارد وبه سرویس گیرنده ها اجازه دسترسی به ایمیل بر روی سرویس دهنده از طریق کنترل از راه دور را میدهد .