PAPچیست؟

چکیده :

PAPچیست؟شرکتهای PAP می‌توانند شبکه سازی کنند و از طریق شبکه مخابراتی کشور نقاط مختلف را به هم متصل نمایند. شرکتهای PAP با جداسازی دیتا و صوت قادرند بر روی کابلهای آبونه مشترکین تلفنی مانور دهند. امروزه در جهان استفاده از تجهیزات BROAD BAND و خطوط LEASED LINE نسبت به خطوط DIALUP در حال افزایش است. یکی از دلا‌یل توسعه روز‌افزون این تکنولوژی قیمت ارزان آن است. حتی شرکتهای ارائه کننده اینترنت (ISP) می‌توانند با به کارگیری سرویس فوق از طریق PAP پهنای باند بسیار بالا‌تری را نسبت به E? به درب منازل و شرکتها منتقل کنند.