اصول انتخاب کارت گرافیک

چکیده :

اصول انتخاب کارت گرافیک1.سه بخش مهم در مورد کارت گرافیک: شماره مدل، شماره مدل، شماره مدل!
?. حافظه: میزان حافظه اهمیت ندارد، اما پهنای باند موضوعی مهم است
?. سیستم خود را بشناسید
?. «دو کارت گرافیک» همیشه بهتر از  «یک کارت گرافیک» نیست!
?. سازگاری با کیس
?. سیستم خنک کننده: قسمتی که برای همیشه با کارت گرافیک شما خواهد بود