نكاتی كه در ثبت دومین باید دانست چیست؟

چکیده :

نكاتی كه در ثبت دومین باید دانست چیست؟ انتخاب نام برای دومین
انتخاب نام برای دومین به چند عامل محدود می شود.

نام دومین ها معمولاً واگذار شده اند آنهم به سایتهای رده بالا یا متوسط و این نامها معمولاً با زمینه فعالیت این سایتها مرتبط است.
    نام دامنه شما نباید از 63 كاراكتر بیشتر شود البته به غیر از دات و پسوند كه می تواند com, net یا ... باشد مثلاً برای دومین yadbegir.com غیر از نقطه و com، هشت كاراكتر دارید كه كمتر از 63 كاراكتر است. و كاراكترهای قابل قبول عبارتند از حروف، اعداد و dash. كاراكتر dash باید در میان اسم باشد نه انتها و ابتدای آن.
    از همه مهمتر اینكه اسم دومین باید یگانه باشد. و معمولاً اولین كسیكه نام دومین را ثبت می كند صاحب آن است و دیگر كسی نمی تواند یك دومین با آن نام ثبت كند.

آیا یك نفر می تواند تعداد زیادی دومین ثبت كند؟

بعضی افراد این كار را انجام می دهد ولی جوامع اینترنتی به شدت با اینكار كه نوعی احتكار نام دامنه است مخالفند و در این زمینه در كشورهای مختلف قوانین مختلفی برای ممنوعیت و جلوگیری از این عمل وجود دارد.

آیا بعد از ثبت دومین این دومین برای همیشه متعلق به شما خواهد شد؟

نه لزوماً اگر شما برای تمدید دومین هزینه لازم را نپردازید (بعد از اتمام زمان اجاره كه معمولاً یكسال یا بیش از یك سال است.)

اگر نام دامنه مشابه نام دامنه یك سایت دیگر برای استفاده از موقعیت تجاری آن ثبت كنید ممكن است آن شركت بتواند آن دومین را از چنگ شما در بیاورد.

نام دومین به عنوان علامت تجاری

با ثبت یك نام دومین این نام به منزله ثبت یك آرم تجاری نیست بلكه فقط یك آدرس اینترنتی است.

تغییر نام دومین

تغییر نام دامنه  هزینه و مشكلات خود را دارد، چون سرویس دهنده شما باید در اطلاعات سرور اصلاحاتی بوجود آورد. به علاوه این كار باعث می شود كه اطلاعات مربوط به شما در موتورهای جستجو و دایركتوریهای از بین برود و باید همه زحماتی را كه برای ثبت سایت خود در موتورهای جستجو كشیده اید دوباره تكرار كنید كه این احتیاج به زمان نسبتاً زیادی دارد.

پس بهترین كار این است كه از همان ابتدا یك نام دومین مناسب انتخاب و ثبت كنید.