مفهوم IDEچیست؟

چکیده :

مفهوم IDEچیست؟

    IDE یک محیط است که تمام آن ابزارهایی که برای تولید یک نرم افزار احتیاج داریم به شکل منظمی کنار یکدیگر قرار میدهد که این ابزارها میتوانند شامل کامپایلر، لینکر، دیباگر (خطایاب) ، مجموعهای از اشیا وابزارهای اضافی باشند. به عبارتی دیگر IDE به ما کمک میکند که بتوانیم برنامه هایمان را سریعتر، راحت تر و با کیفیت بیشتری تولید کنیم.