كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : رنگبندي سايت :

شرح : رنگ ها مي توانند نقش مهمي در طراحي سايت شما داشته باشند. حتي بيشتر از چيزي که فکرش را مي کنيد. رنگ ها بر قابليت استفاده سايت تأثير مهمي دارند. علاوه بر رنگ هايي که در کنار هم جلوه خاص و زيبايي را به سايت شما مي بخشند، رنگ هايي هم وجود دارند که کاربران به محض ديدن آنها سايت شما را ترک ميکنند. موارد ذکر شده تنها تعدادي از نکات مهم در طراحي سايت مي باشد که هر چند ابتدايي، ولي بسيار کاربردي و پر اهميت هستند که در عين سادگي بسياري از صاحبان سايت به آن ها توجه نمي کنند. پس آن ها را حتماً جدي بگيريد و آنها را امتحان کنيد. در پايان نتيجه را نسبت به حالت قبل مقايسه کنيد و متوجه تأثيرات اين نکات شويد.