كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : داشتن هويت شفاف و آشکار محتوا در وب سايت چيست؟ :

شرح : ايد مطالب موجود در سايت به صورت شفاف و بدون ابهام بيان شود. بازديدکنندگان اين موضوع را که متوجه نشوند مطالب سايت دربارهء چيست را نمي پسندند. اجازه ندهيد تلاش بازديدکنندگان شما براي کشف مطالب وب شما براي بدست آوردن اين که وب شما دربارهء چه موضوعي مي باشد، تلف شود. از ابتداي طراحي وب، شفافيت و وضوح مطالب را در نظر داشته باشيد. داشتن تيتر توصيفي در صفحهء اول وب سايت روش بسيار مناسبي است براي اعلام اين که مطالب وب شما از چه موضوعي سخن مي گويد.
همچنين انتخاب کلمات کليدي مرتبط براي صفحات به عنوان جلب توجه نگاه افراد نيز عمل مي کند. بنابراين هميشه از کلمات کليدي مرتبط با مطالب در صفحات وب خود استفاده نماييد.