زبان برنامه نویسی php بهتر است یا aps برای طراحی سایت ؟

چکیده :

زبان برنامه نویسی php بهتر است یا aps برای طراحی سایت ؟هردو یک زبان برنامه نویسی تحت وب هستند ومیان آنها تفاوتی در حوزه اجرا و برنامه نویسی ندارد بیشتر تخصص برنامه نویس و یا شرکت های برنامه نویسی و علاقه مندی های آنها ست که این زبان ها را متفاوت می نماید بهپردازان با هر دو زبان برنامه نویسی پروژه ها را اجرا می نماید.