كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : چگونه طراحي وب سايت استاندارد ميتواند مانع خروج کاربران از وب سايت شود؟ :

شرح : يک طراحي مناسب مي تواند ميزان خروج کاربران از وب سايت را کاهش داده و موجب افزايش فعاليت کاربران در وب سايت شود .ساختار استاندارد و مناسب با تکيه بر محتواي مناسب و کاربردي ميتوانيد ميزان خروج کاربران از وب سايت قبل از بازديد تنها يک صفحه را بگيريد و بازديد کننده را ترغيب به ديدن تمامي صفحات وب سايت نمايد .