كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : چگونه مي توان وب سايت داشت؟ :

شرح : مرحله اول انتخاب نام دامنه و ثبت آن در آيکان ( آيکان، نام سازمان بين المللي است که وظيفه آن ثبت و نگهداري و ايجاد زير بناي نامهاي دامنه در جهان مي باشد) است. البته ثبت نام دامنه مستقيما توسط اين سازمان صورت نمي گيرد، بلکه توسط شرکتهايي که مستقيما از آيکان نمايندگي دارند و يا شرکتهاي وابسته به اين نمايندگان صورت مي پذيرد. لازم است قبل از ارائه درخواست خود جهت ثبت نام دامنه، از عدم ثبت آن نام توسط فردي ديگر در اينترنت اطمينان يابيد. امکان جستجوي نام دامنه و اطمينان از عدم ثبت آن ، توسط شرکتهاي ارائه دهنده خدمات وب در اختيار شما قرار مي گيرد. همراه با ثبت دامنه، خريداري سرويس ميزباني وب ( وب هاستينگ ) از شرکتهاي خدمات دهنده، بايد صورت پذيرد. پس از انجام اين مراحل، مالکيت مجازي بخشي از اينترنت در اختيار شماست. و اما اين پايان کار نيست چرا که وب سايت شما نيازمند به محتوا و طراحي است. طراحي وب سايتمقوله اي پيچيده است، اما يک وب سايت ساده مي تواند متشکل از متن و تصوير و يا فلش و حتي موزيک باشد. پس از تکميل مراحل ايجاد و طراحي وب سايت، ثبت نام دامنه ( دومين ) و خريداري سرويس ميزباني وب، سايت طراحي شده را مي بايست بر روي سرور (کامپيوتر خدمات دهنده) شرکت ارائه دهنده خدمات وب قرار داد. به عمليات انتقال اطلاعات و فايلها از کامپيوتر شخصي به سرور، اصطلاحا آپلود ( بارگزاري ) و به انتقال اطلاعات و فايلها از سرور به کامپيوتر شخصي دانلود ( پايين آوردن ) گفته مي شود.