كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : وب سايت از چه منابعي تشکيل شده است؟ :

شرح : شايد شما هم بدانيد زادگاه اينترنت (شبکه اي متشکل از کامپيوترهاي متعدد در نقاط مختلف جهان که توسط خطوط پر سرعت فيبر نوري و يا ماهواره ها به يکديگر متصل هستند ) در امريکا و بين دو دانشگاه امريکايي در دهه 60 ميلادي است.در ابتدا اينترنت تنها متشکل از کامپيوترهاي در سطح دو دانشگاه و سپس در تعدادي از دانشگاههاي امريکا و بعد از آن وزارت دفاع امريکا بود.اما با گسترش نيازمنديها، نوع و روش و تعداد اينگونه کامپيوترها افزايش يافت. وب سايتها به شکل امروزي ( البته نه با تمام امکانات امروزي ) نخستين بار پس از نيمه دهه 90 ميلادي شکل گرفت و تا به امروز روزبه روز بر کاربردها و قابليتهاي آن افزوده گرديد و در آينده نيز مطمئنا نقش بسزايي در جامعه جهاني بشر خواهد داشت. وب سايت بطور کلي شامل نام دامنه ( دامنه اصطلاحا به قلمرويي از مالکيت مجازي صاحبان وب سايت در اينترنت اطلاق مي شود) و سرويس ميزباني وب (نوعي خدمات جهت برقراري ارتباطات کاربران در سراسر جهان با سرويس هاي اينترنت) و اطلاعات مستند که محتواي سايت را تشکيل مي دهد، مي باشد.