موضوع مقاله :

معماری اطلاعات وب سایت و برنامه ریزی طراحی گرافیک سایت

چکیده :

معماری اطلاعات وب سایت و برنامه ریزی طراحی گرافیک سایت


شرح : صفحات وب سایت و محتوای آن باید بگونه ای معماری شود که استفاده و کاربری وب سایت را آسان و روان کند. وایرفرم و اسکچ راه خوبی است که در پروسه طراحی سایت، باید قبل از طراحی گرافیک سایت صورت بگیرد.