موضوع مقاله :

Token Rhng حلقه علامت

چکیده :

Token Rhng حلقه علامت


شرح : این پروتکل توسطIBM در نیمه 1980 ایجاد شده است. روش دستیابی بر اساس گیرانداختن علامت گذرنده می باشد. بدین معنی که در یک حلقه مجازی و منطقی، نشانه و علامت (Token) از یک کامپیوتر به کامپیوتر دیگر عبور می کند. بدین ترتیب یک سیگنال الکتریکی دور حلقه شبکه حرکت می کند. اگر کامپیوتری اطلاعاتی برای انتقال نداشته باشد براحتی نشانه را از خود عبور می دهد.

ولی اگر بخواهد انتقال اطلاعات انجام دهد، داده خود را به Token (علامت) وصل می کند، سپس آن نشانه دور حلقه می چرخد تا به کامپیوتری که باید آن را دریافت کند برسد. این پروتکل با سرعتی حدود 4Mbps تا 16Mbps عمل می کند. به علت افزایش محبوبیت اترنت، استفاده از توکن رینگ کاهش یافته است.