مدت زمان مالکیت یک دامنه چقدر است؟

چکیده :

مدت زمان مالکیت یک دامنه چقدر است؟حداقل زمان مالکیت یک دامنه، یک سال است. بعضی از دامنه‌ها مانند ir. را می‌توان به صورت ? ساله هم ثبت کرد.