كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : نشاني اي پي و مسير يابي :

شرح : شايد پيچيده‌ترين ويژگي آي‌پي شامل نشاني و مسيريابي باشد. نشاني مي‌تواند توصيفي از انتقال آي‌پي و طراحي زيرشبکه‌هاي ميزبان باشد. مسيريابي نيز توسط تمام ميزبان‌ها عملي است ولي بايد از مسيرياب درون‌شبکه‌اي استفاده شود که IGP و EGP در آن مهم است. داده گرام آي‌پي تصميمات را به شبکه مي‌فرستد.