سیستم مدیریت محتوا به چه اسامی دیگری معروف است؟

چکیده :

سیستم مدیریت محتوا به چه اسامی دیگری معروف است؟به سیستم های مدیریت محتوا یا نرم افزار مدیریت محتوا ، سی ام اس که فارسی CMS می باشد نیز گفته می شود ، همچنین برخی از افراد از این نرم افزارها به نرم افزار سایت ساز نیز یاد می کنند