كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : jsonچيست؟ :

شرح :  کوتاه‌شده‌ي عبارت «Javascript Object Notation» به معني «نشان‌گذاري شيء جاوااسکريپت» است. JSON شيوه‌اي است که با کمک آن اشيا و اطلاعات برنامه‌نويسي به متن قابل پردازش توسط رايانه و قابل فهم براي انسان تبديل مي‌شوند.
نکته‌ مهم در اين شيوه قابليت فهم آسان توسط انسان است که در ديگر شيوه‌ها مانند XML کمتر به آن توجه شده است.