موضوع مقاله :

معایب بلاک بندی

چکیده :

معایب بلاک بندی


شرح : ? کار نرم افزار بیشتر برای بلاک بندی و بلاک گشایی که عکس عمل بلاک بندی است و طی آن رکوردهای منطقی در اختیار کاربر قرار داده میشود.

? مصرف بیشتر حافظه اصلی به خاطر لزوم بافرینگ.

? بالا رفتن احتمال اشتباه در مبادله اطلاعات به خاطر افزایش مقدار داده ای که منتقل میشود.