مزایای بلاک بندی

چکیده :

مزایای بلاک بندی? کاهش دفعات ورودی/ خروجی (صرفه جویی در زمان) و کاهش زمان اجرای برنامه فایل پرداز که البته بستگی به زمان پردازش محتوای بلاک و نیز وضع بافرینگ دارد.

? صرفه جویی در مصرف رسانه ذخیره سازی از طریق کاهش گپ ها. زیرا اگر بلاک بندی نکنیم گپ های بین رکوردی داریم و اندازه فایل افزایش می یابد و در نتیجهه زمان پردازش کل فایل نیز بیشتر میشود. طبعا هر چه تعداد گپ ها کمتر باشد، اندازه فایل نیز کمتر خواهد بود.