كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : پردازنده يا cpuچيست؟ :

شرح : هر سيستم اطلاعاتي براي پردازش دستورات (عملکردهاي منطقي، رياضي و ...)  نياز به يک پردازنده (Processor) دارد. اين وظيفه در کامپيوترها بر عهده CPU است.

CPU تقريبا تمامي دستورات داده شده بوسيله نرم‌افزارها و سخت‌افزارها را با استفاده از عملکردهاي منطقي، محاسبات رياضي و مقايسات پردازش مي‌کند.