كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : هاستVPSچيست؟ :

شرح : هاست VPS فقط در يک کامپيوتر اجرا مي شود و توسط سخت افزار هاي مخصوص مجازي سازي مي شود. يک سوپر کامپيوتر وظيفه چندين کامپيوتر را دارد و به هر سايت مقداري رم و فضا اختصاص مي دهد. اين هاست ها معمولا گران هستند ولي سرعت آن ها بيش از بقيه هاست است. هاست VPS معمولا براي سازمان هاي هاستينگ خيلي قوي و پرمشتري گذاشته مي شود