كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : کاربردهاي جوملا :

شرح : جوملا به دليل قابليت انعطاف و گسترش فوقالعاده خود قادر به ايجاد تمامي سامانه هاي تحت وب ميباشد،در زير به برخي از کاربرد هاي آن اشاره ميکنيم:

     سايتهاي خبري
    سايت هاي فروشگاهي
    برنامه هاي کاربردي دولت ها
    دانلودسنتر
    مراکز آزمون گيري
    سامانه هاي پشتيباني
    دايرکتوري ها
    وبسايتهاي نگهداري مستندات
    جوامع مجازي

و...