هوش مصنوعی چیست ؟ آیا هوش مصنوعی همان مهندسی نرم افزار است ؟

چکیده :

هوش مصنوعی چیست ؟ آیا هوش مصنوعی همان مهندسی نرم افزار است ؟گر بخواهیم سیستم هوشمند مصنوعی داشته باشیم در حال حاضر عملا مجبور به استفاده از کامپیوتر هستیم. برای ساخت چنین سیستمی باید یک برنامه کامپیوتری بنویسیم. پس اگر سیستم هوشمند یک برنامه کامپیوتری باشد (که در عمل نیز بیشتر سامانه های هوشمند کنونی برنامه های رایانه ای هستند) چه تفاوتی بین برنامه هوشمند و یک برنامه معمولی نرم افزار است؟