مزایای ASP NET MVC و معایب Web Forms

چکیده :

مزایای ASP NET MVC و معایب Web Forms1. با توجه به ساختار MVC برنامه نویسان بیشتر مجبور خواهند شد تا کد خوانا تولید کنند. زیرا به طور طبیعی در ASP.NET MVC هر بخش باید کاری که بر عهده آن است انجام دهد و حداقل اطلاع از کاری که بخش های دیگر مسئول آن هستند داشته باشد. اما در Web Forms با ساختار Code-Behind در صفحات، Controller و View ترکیب شده اند.
2 . Unit Testing در صورت استفاده از ASP.NET MVC فوق العاده آسان تر است. بیشتر بخوانید
3 . در Web Forms صفحات در بین ارسال ها وضعیت خود را حفظ می کردند. کارها کمی آسانتر می شد، اما اینکه ارتباط client و server حقیقتا چگونه اتفاق می افتد مخفی بود. با حذف viewstate و postback توسعه وب برای متخصصان وب آسان تر خواهد بود و کنترل بیشتری بر ارتباط client و server وجود دارد. زیرا مطابق با طبیعت وب طراحی شده است.
4 . با حذف viewstate و postback خروجی HTML بسیار خواناتر خواهد بود و کد HTML فارغ از کدهای اضافه مربوط به viewstate خواهد بود.
5 . تقریبا بر روی کد HTML تولید شده کنترل کامل خواهیم داشت که در ASP.NET Web Forms ممکن نیست.