كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : آنتي ويروس چيست و چگونه عمل مي کند :

شرح : نرم افزارهاي آنتي ويروس اختصاصاً براي دفاع از سيستم ها در برابر تهديدهاي ويروسها طراحي و نوشته مي شوند. متخصصان امنيتي قوياً توصيه به استفاده از آنتي ويروس مي کنند زيرا آنتي ويروس از رايانه شما نه تنها در برابر ويروسها بلکه در برابر انواع بدافزارها نيز محافظت مي کند. در واقع آنتي ويروس يک برنامه کامپيوتري است که براي مرور فايلها و تشخيص و حذف ويروسها و ديگر بدافزارها از آن استفاده مي شود.
در اين مقاله برخي از تکنيکهاي رايج در بين آنتي ويروسها را که براي تشخيص بدافزارها به کار برده مي شوند مورد بررسي قرار خواهيم داد. در حالت کلي آنتي ويروس ها از دو تکنيک اصلي براي رسيدن به اهدافشان استفاده مي کنند:
روش مبتني بر کد (امضا): در اين روش با استفاده از يک ديکشنري ويروس که حاوي امضاي ويروسهاي شناخته شده است، احتمال وجود ويروسهاي شناخته شده در فايلها مورد بررسي و آزمايش قرار مي گيرند.
روش مبتني بر رفتار: در اين روش هدف شناسايي رفتارهاي مشکوک هر برنامه کامپيوتري است، زيرا احتمال دارد رفتار مذکور نشان دهنده يک آلودگي ويروسي باشد.