shader functions چیست؟

چکیده :

shader functions چیست؟shader functions یا shader برنامه‌های کامپیوتری هستند که امکان ساختن برنامه‌هایی با جلوه‌های بصری پیشرفته توسط یک زبان برنامه‌نویسی خاص (متشابه با زبان C)، را فراهم می‌سازند. زبان برنامه‌نویسی که برای ساخت shaders مورد استفاده قرار می‌گیرد، shading language نامیده می‌شود. shading language مورد استفاده در OpenGL ES 2.0 بر اساس (OpenGL shading language (GLSL است که (OpenGL ES shading language (GLSL ES نیز نامیده می‌شود. به‌دلیل این‌که WebGL بر اساس OpenGL ES 2.0 است، از این‌رو برای ساخت shaders از GLSL ES استفاده می‌کند.