كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : آموزش افزايش سرعت ديسک کامپيوتر با چند روش ساده :

شرح :
در اين ميان ويندوز سعي مي‌کند فضاهاي مجاور آزاد بزرگ را بر روي ديسک بيابد، يک فايل بزرگ مي‌تواند به‌‌راحتي به بيش از ناحيه‌هاي آزاد موجود بر روي ديسک تقسيم شود، و اين زماني رخ مي‌دهد که حجم ناحيه‌هاي آزاد کم‌تر از حجم فايل است. در اکثر موارد، هر بخشي از يک فايل در مکان‌هاي مختلفي از ديسک قرار مي‌گيرد.
 
براي مثال فرض کنيد؛ شما يک فايل بزرگ داريد که بر روي ديسک شما در سه ناحيه آزاد تقسيم شده است. بخش اول فايل مي‌تواند در ابتداي هارد ديسک،‌ بخش دوم در انتها و بخش سوم در ميان آن قرار مي‌گيرد. هرزمان که شما اين فايل را باز مي‌کنيد، اطلاعات بايد از سه قسمت ابتدايي، انتهايي و مياني ديسک فراخواني شود، و اين امر موجب مي‌شود که زمان بيش‌تري براي باز کردن فايل تلف شود. يا به عبارتي فايل ديرتر اجرا مي‌شود. بنابراين براي بازيابي سرعت، فايل‌هاي موجود بر روي ديسک را مرتب کنيد.
 
Disk Defragment در ويندوز 7: ابتدا در قسمت سرچ منوي start عبارت disk defragment  را تايپ و برنامه را باز کنيد.
 
Disk  مورد نظر خود را انتخاب و سپس Analyze disk  را زده و بعد defaragment disk بزنيد تا عمليات يکپارچه سازي انجام شود. اگر فرصت انجام اين مراحل را نداريد مي‌توانيد با برنامه ريزي در روز و ساعت دلخواه خود در قسمت Cofigure scheduled به صورت اتوماتيک تنظيمات را انجام دهيد.