منظور از شبکه WAN چیست؟

چکیده :

منظور از شبکه WAN چیست؟مفهوم شبکه (wide area network) wan  

یک شبکه ارتباطی است که از لحاظ اندازه به مناطق جغرافیایی بزرگی تقسیم می شود به عنوان مثال، اینترنت یک شبکه WAN عمومی است. حال اینکه می توان شبکه های خوصوصی WAN نیز ایجاد کرد، به این صورت که، شبکه های محلی (LAN) در تهران و شیراز میتواتنند از طریق خط تلفن یا ماهواره یا کابل نوری به یکدیگر متصل شده و ایجاد یک شبکه WAN کنند.

کاربرد شبکه wan

شبکه‌ گسترده کاربران و رایانه‌های که در  یک مکان می‌توانند  با کاربران و رایانه‌هایی در مکانهای دیگر در ارتباط باشند.

نحوه ارسال اطلاعات

نحوه ی ارسال اطلاعات در شبکه های LAN با WAN تفاوت می کند برای این موضوع در بین راه دو شبکه LAN از دستگاه مسیریاب (Router) استفاده می شود. مسیریاب اطلاعات ارسالی را با پردازشی خاص از یک شبکه به شبکه ای دیگر انتقال می دهد.