برنامه نویسی جنبه گرا چیست؟

چکیده :

برنامه نویسی جنبه گرا چیست؟برنامه‌نویسی جنبه‌گرا روشی برای برنامه‌نویسی است که پس از برنامه و برای رفع مشکلات آن به وجود آمد. هدف از برنامه نویسی جنبه‌گرا، مستقل کردن وظایف (در قالب ماژول‌ها) است به طوری که کمترین تداخل را در یکدیگر داشته باشند تا نهایتاً بتوان از آنها برای برنامه‌های دیگر است. برای مثال وظیفه? اهراز هویت در یک برنامه را می‌توان به عنوان یک جنبه در نظر گرفت و ماژول جداگانه‌ای برای آن ساخت تا از این پس در تمام پروژه‌های مشابه بتوان از آن استفاده کرد. بیشتر زبان‌های برنامه‌نویسی، از برنامه‌نویسی جنبه‌گرا پشتیبانی خوبی به عمل می‌آورند. می‌توان از آن جمله به جاوا و روش AspectJ اشاره کرد. برنامه‌نویسی جنبه‌گرا، ارتباط تنگاتنگ و نزدیکی با دارد ولی دو مفهوم متفاوت هستند. به عنوان مثال اگر برنامه ای نوشته اید که از ماژول های مختلفی تشکیل شده است و حال می خواهید تمام پرس و جو های پایگاه داده را در محلی ذخیره نموده و گزارشی تهیه نمایید. بدون استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا بایستی در هر ماژول توابع جدید افزوده شوند و در تمام ماژول ها ممکن است بخشی از کد تکرار شود. اما با استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا شما می توانید بدون اینکه در ماژول های دیگر تغییری ایجاد کنید یک ماژول دیگر بنویسید تا به صورت خودکار در ماژول های دیگر فراخوانی شده و اجرا شود. در این راستا امکان تنظیم اینکه هر متد در ماژول جدید در کدام قسمت از هر متد در ماژول های دیگر اجرا شود وجود دارد. شما میتوانید بعد از اتمام اجرای بدنه کد در تمام متد های ماژول های دیگر, متدی با نام LogQuery را از ماژول جدید اجرا نمایید. بدون اینکه کد جدیدی به متد ها افزوده شود.