وبسایت دینامیک چیست؟

چکیده :

وبسایت دینامیک چیست؟یک وب سایت داینامیک، وب سایتی است که محتویات صفحات آن بصورت دوره ای و خودکار تغییر می کند. یک وب سایت داینامیک از دو قسمت اصلی تشکیل شده است: کد های استفاده شده در پس زمینه که معمولاً از چشم کاربر مخفی است. محتویات صفحات که توسط مخاطبان رویت می شود. کدها پس زمینه محتویات صفحات را بنا بر درخواست کاربر به طور هوشمندانه به وی نشان می دهند. این کدها معمولاً با زبانی به غیر از HTML نوشته می شوند. معمولاً کدها اطلاعات را از یک پایگاه داده دریافت کرده و آن را به نمایش در می آورند. اگر اطلاعات درون پایگاه داده تغییر کند، اطلاعات به نمایش در آمده توسط کدها نیز تغییر می کند. در وب سایت های داینامیک می توان براحتی صفحات و محتویات جدید به وب سایت اضافه نمود و یا محتویات قبلی را حذف کرد.