مزایا هسته لینوکس

چکیده :

مزایا هسته لینوکسمزایا

    با اینکه هسته لینوکس یکپارچه است ولی قابلیت بار کردن (Load) کردن پویای (Dynamic) ماژول‌های هسته (kernel modules) را دارد.
    هسته لینوکس از چند پردازندگی موازی (Symmetric Multi Processing) حمایت می‌کند.
    هسته لینوکس غیر انحصاری است. (Preemptive)
    از نخ‌های هسته (Kernel Threads) برای ایجاد ساختار ریز هسته هر چه کوچکتر استفاده می‌کند.