كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : ديتابيس يا پايگاه داده چيست ؟ :

شرح : بانک اطلاعاتي يا پايگاه داده يا ديتابيس (data base) به مجموعه اي از اطلاعات با ساختار منظم  گفته مي شود. اين پايگاه هاي اطلاعاتي معمولاً در قالبي که براي دستگاه ها و رايانه ها قابل خواندن و قابل دسترسي باشند ذخيره مي شوند.