ML

چکیده :

MLام‌ال (به انگلیسی: ML)، یک زبان برنامه‌نویسی تابعی همه منظوره است که توسط رابین میلنر و همکاران در اواخر دهه ???? در دانشگاه ادینبورگ توسعه یافت. نحو این زبان از زبان برنامه‌نویسی آی‌سوییم الهام گرفته است.

کلمه ML از فوق زبان (Meta Language) گرفته شده است. ام‌ال برای بهبود بخشیدن به رویه اثبات در قضیه LFC طراحی شده است. این برای کاربرد آن در الگوریتم استنتاج نوع هیندلی- میلنر که به طور خودکار اکثر عبارت‌ها بدون نیاز به تفسیر نوع صریح شناخته شده است.