كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : وقفه چيست؟ :

شرح : وقفه، همانطوريکه از نامش پيداست، روشي است که در اجراي برنامه عادي و جاري ريزپردازنده وقفه به وجود مي آورد و آن را بصورت موقت قطع مي کند تا ريزپردازنده اقدام به اجراي يک برنامه ديگر نموده و پس از اتمام آن، کنترل اجراي برنامه توسط ريزپردازنده، مجددا" به برنامه ايي که قطع شده برگشته و اجراي آن را ادامه دهد. بنابراين مفهوم وقفه به هيچ وجه به معني توقف کار ريزپردازنده نيست بلکه وقفه صرفا قطع برنامه جاري و رفتن به اجراي يک برنامه ديگر است.

وقفه ها جزء بسيار مهمي از معماري هر کامپيوتر هستند و البته نحوه عملکرد آنها از ماشيني به ماشين ديگر ممکن است متفاوت باشد. درمورد وقفه مباحث مفصلي در سايت ميکرورايانه انجام شده است به فهرست مقالات سايت ميکرورايانه مراجعه کنيد. وقفه راهکاري را فراهم مي سازد تا اجراي دستور العمل هاي جاري پردازنده موقتا متوقف شده و دستورات سرويس دهي ديگري اجرا گردند. پس از آن کنترل دوباره به برنامه وقفه داده شده باز خواهد گشت