موضوع مقاله :

وقفه چیست؟

چکیده :

وقفه چیست؟


شرح : وقفه، همانطوریکه از نامش پیداست، روشی است که در اجرای برنامه عادی و جاری ریزپردازنده وقفه به وجود می آورد و آن را بصورت موقت قطع می کند تا ریزپردازنده اقدام به اجرای یک برنامه دیگر نموده و پس از اتمام آن، کنترل اجرای برنامه توسط ریزپردازنده، مجددا" به برنامه ایی که قطع شده برگشته و اجرای آن را ادامه دهد. بنابراین مفهوم وقفه به هیچ وجه به معنی توقف کار ریزپردازنده نیست بلکه وقفه صرفا قطع برنامه جاری و رفتن به اجرای یک برنامه دیگر است.

وقفه ها جزء بسیار مهمی از معماری هر کامپیوتر هستند و البته نحوه عملکرد آنها از ماشینی به ماشین دیگر ممکن است متفاوت باشد. درمورد وقفه مباحث مفصلی در سایت میکرورایانه انجام شده است به فهرست مقالات سایت میکرورایانه مراجعه کنید. وقفه راهکاری را فراهم می سازد تا اجرای دستور العمل های جاری پردازنده موقتا متوقف شده و دستورات سرویس دهی دیگری اجرا گردند. پس از آن کنترل دوباره به برنامه وقفه داده شده باز خواهد گشت