كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : برنامه نويسي شي گرا :

شرح : واژه لاتين برنامه‌نويسي شي‌گرا OOP (بخوانيد او او پي) و سرنام عبارت Object Oriented Programming است. در اين سبک از برنامه‌نويسي کل پروژه به قسمت‌هاي مستقل کوچک‌تري تقسيم مي‌شود. با اين کار وظيفه هر بخش مشخص مي‌شود و از طرفي شفافيت و خطايابي در کدهاي برنامه ساده‌تر مي‌شود. در برنامه‌نويسي روالي (ساخت يافته) هر يک از اين بخش‌هاي جزئي را يک تابع تشکيل مي‌داد اما در برنامه‌نويسي شي‌گرا کلاس‌ها اين اجزاء را تشکيل مي‌دهند. براي کد زني به شيوه شي‌گرا بايد مفاهيم زير را بدانيم که در ادامه به صورت ساده و خلاصه براي شما بازگو مي‌کنيم:

    کلاس (Class)
    شي (Object)
    نمونه‌سازي (Instance)
    متد (Method)
    خصوصيت (Property)
    ارث‌بري (Inheritance)
    بسته‌بندي (Encapsulation)
    چند شکلي (Polymorphism)
    نوع عمومي (Public)
    نوع محافظت شده (Protected)
    نوع خصوصي (Private)