موضوع مقاله :

برنامه نویسی شی گرا

چکیده :

برنامه نویسی شی گرا


شرح : واژه لاتین برنامه‌نویسی شی‌گرا OOP (بخوانید او او پی) و سرنام عبارت Object Oriented Programming است. در این سبک از برنامه‌نویسی کل پروژه به قسمت‌های مستقل کوچک‌تری تقسیم می‌شود. با این کار وظیفه هر بخش مشخص می‌شود و از طرفی شفافیت و خطایابی در کدهای برنامه ساده‌تر می‌شود. در برنامه‌نویسی روالی (ساخت یافته) هر یک از این بخش‌های جزئی را یک تابع تشکیل می‌داد اما در برنامه‌نویسی شی‌گرا کلاس‌ها این اجزاء را تشکیل می‌دهند. برای کد زنی به شیوه شی‌گرا باید مفاهیم زیر را بدانیم که در ادامه به صورت ساده و خلاصه برای شما بازگو می‌کنیم:

    کلاس (Class)
    شی (Object)
    نمونه‌سازی (Instance)
    متد (Method)
    خصوصیت (Property)
    ارث‌بری (Inheritance)
    بسته‌بندی (Encapsulation)
    چند شکلی (Polymorphism)
    نوع عمومی (Public)
    نوع محافظت شده (Protected)
    نوع خصوصی (Private)