كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : اجزاي يک بات‌نت :

شرح : اجزاي يک بات‌نت
Bot
يک برنامه? نرم‌افزاري (بدافزار) است که بر روي يک ميزبان آسيب پذير نصب مي‌شود. اين نرم‌افزار مي‌تواند به روش‌هاي مختلف بر روي کامپيوتر ميزبان نصب شود که از جمله? آن‌ها مي‌توان به مشاهده? يک وب سايت آلوده اشاره نمود. ربات‌ها اغلب به نحوي پيکر بندي مي‌شوند که هر بار که کامپيوتر قرباني روشن شود، ربات نيز فعال گردد.

Command and Control Infrastructure(C&C
اقداماتي که ربات‌ها انجام مي‌دهند بر اساس فرمان‌هايي هستند که توسط botmaster و از طريق يک کانال کنترلي ارسال مي‌شوند. ربات‌ها آسيب پذيري‌هاي سيستم‌هاي عامل و يا برنامه‌هاي کاربردي نيستند؛ بلکه برنامه‌هايي هستند که براي نصب کردن backdoorهايي بر روي ماشين قرباني مورد استفاده قرار مي‌گيرند. چيزي که ربات‌ها را از ساير بدافزارها متمايز مي‌کند، کانال فرمان و کنترل است.

Botnet
يک بات‌نت، مجموعه‌اي از ربات هاست که به يک کانال کنترل و فرمان متصل شده‌اند. به عبارت بهتر شبکه‌اي از ربات‌ها که منتظر دريافت دستوري براي انجام فعاليت‌هاي مخرب هستند.

Botmaster or Botherder
کاربران مخربي هستند که با ارسال فرمان‌هايي براي انجام فعاليت‌هاي مخرب، ربات‌ها را کنترل مي‌کنند. اين کاربران اهداف مختلفي را دنبال مي‌کنند.

Vulnerable Hosts
بات‌نت‌ها ماشين‌هايي در اينترنت هستند که توسط نرم‌افزار مخربي که توسط botmaster منتشر شده است، آلوده گرديده‌اند. اين ماشين‌ها بعد از آلوده شدن تبديل به "zombies" و يا "slaves" مي‌شوند و مي‌توانند اهداف مخرب مختلفي را دنبال کنند.

مهم ترين جزء يک بات‌نت زيربناي C&C است که شامل ربات‌ها و يک واحد کنترل است که مي‌تواند به صورت متمرکز و يا غير متمرکز باشد. Botmasterها از پروتکل‌هاي ارتباطي مختلفي براي برقراري ارتباط با slaveها و ارسال دستورات به آن‌ها استفاده مي‌کنند. با توجه به اين که کانال C&C عموما به عنوان تنها راه کنترل ربات‌ها محسوب مي‌شود و کارايي بات‌نت وابسته به ارتباط پايدار با اين کانال مي‌باشد، معماري آن مي‌تواند تعيين کننده? ميزان مقاومت (robustness)، پايداري (stability) و زمان واکنش (reaction time) آن باشد. در حالت کلي ربات‌ها به دو دسته? متمرکز و غير متمرکز تقسيم مي‌شوند.