كلیه اطلاعات این سایت مربوط به شركت طراحی سایت - شركت نرم افزاری بهپردازان می باشد


شركت نرم افزاری بهپردازان

موضوع مقاله : انواع وي‌ پي‌ ان :

شرح : انواع وي‌پي‌ان
دو نوع عمده شبکه? وي‌پي‌ان وجود دارد:

شبکه? وي‌پي‌ان دستيابي از راه دور
به اين نوع از شبکه‌ها وي‌پي‌دي‌ان (به انگليسي: VPDN مخفف عبارت Virtual private dial-up network) نيز گفته مي‌شود. در وي‌پي‌دي‌ان از مدل ارتباطي کاربر به يک شبکه محلي (به انگليسي: User to LAN) استفاده مي‌گردد. سازمانهائي که از مدل فوق استفاده مي‌کنند بدنبال ايجاد تسهيلات لازم براي ارتباط پرسنل يا به طور عام کاربران راه دور هستند تا بتوانند از هر مکاني به شبکه? سازمان متصل شوند.

سازمانهايي که تمايل به برپاسازي يک شبکه? بزرگ دستيابي از راه دور دارند، مي‌بايست از امکانات يک مرکز ارائه دهنده خدمات اي‌اس‌پي (به انگليسي: Encapsulating Security Payload يا به اختصار ESP) استفاده نمايند. سرويس دهنده? اي‌اس‌پي، بمنظور نصب و پيکربندي وي‌پي‌ان، يک ان‌اي‌اس (به انگليسي: Network access server به اختصارNAS) را پيکربندي و نرم‌افزاري را در اختيار کاربران از راه دور بمنظور ارتباط با سايت قرار خواهد داد. کاربران در ادامه با برقراري ارتباط قادر به دستيابي به ان‌اي‌اس و استفاده از نرم‌افزار مربوطه بمنظور دستيابي به شبکه سازمان خود خواهند بود.

شبکه? وي‌پي‌ان سايت به سايت
درمدل فوق يک سازمان با توجه به سياست‌هاي موجود، قادر به اتصال چندين سايت ثابت ازطريق يک شبکه عمومي نظير اينترنت است. شبکه‌هاي وي‌پي‌ان که از اين روش استفاده مي‌نمايند، خود داراي انواع مختلفي هستند:

مبتني بر اينترانت: در صورتيکه سازماني داراي يک و يا بيش از يک محل (راه دور) بوده و تمايل به الحاق آنها در يک شبکه اختصاصي داشته باشد، مي‌تواند يک وي‌پي‌ان مبتني بر اينترانت را به منظور برقراي ارتباط هر يک از شبکه‌هاي محلي بايکديگر ايجاد کند.
مبتني بر اکسترانت: در موارديکه سازماني در تعامل اطلاعاتي بسيار نزديک با سازمان ديگر باشد، مي‌تواند يک اکسترانت‌وي‌پي‌ان را به منظور ارتباط شبکه‌هاي محلي هر يک از سازمانها ايجاد کند. در چنين حالتي سازمانهاي متعدد قادر به فعاليت در يک محيط اشتراکي خواهند بود.
استفاده از وي‌پي‌ان براي يک سازمان داراي مزاياي متعددي است، از جمله: گسترش محدوه جغرافيائي ارتباطي، بهبود وضعيت امنيت، کاهش هزينه‌هاي عملياتي در مقايسه با روش‌هاي سنتي ون (به انگليسي: WAN)، کاهش زمان ارسال و حمل اطلاعات براي کاربران از راه دور، بهبود بهره‌وري، توپولوژي آسان و...