نقاط ضعف XML

چکیده :

نقاط ضعف XML
  •     به علت فرمت طولانی اکس‌ام‌ال، سُوپ می‌تواند بطور قابل ملاحظه‌ای نسبت به تکنولوژیهای میان افزار رقیب مانند کوربا کندتر باشد. این مساله هنگامی که پیغامهای کوتاه تبادل می‌شوند، چندان قابل توجه نیست. از سوی دیگر، سُوپ دارای مکانیسم بهینه سازی انتقال پیغام می‌باشد.
  •     بسیاری از کاربری‌های سُوپ مقدار داده‌هایی را که باید فرستاده شود، محدود می‌کنند.
  •     اکثر استفاده‌ها از HTTP به عنوان یک پروتکل انتقال، با چشم پوشی از این مساله که چگونه این عمل در HTTP مدل بندی می‌شود، انجام می‌گیرد. این چشم پوشی به عمد انجام می‌گیرد (با قیاس به اینکه چگونه پروتکلهای مختلف در IP stack بر روی همدیگر می‌نشینند) اما این قیاس ناقص است (چون پروتکلهای application استفاده شده بعنوان پروتکلهای انتقال، در واقع پروتکلهای انتقال نیستند). به همین دلیل راهی وجود ندارد که بدانیم آیا متد استفاده شد برای عمل مورد نظر مناسب است یا خیر. این مساله، تحلیل درست عملیات را در سطح application-protocol با مشکل مواجه می‌سازد که در بهترین وجهش به سبب نتایج غیر بهینه‌است (اگر اتصالات مبتنی بر POST برای یک application استفاده شده‌است که در HTTP ممکن است بطور خنثی تر بعنوان عملیات GET مدل بندی شده باشد) و می‌تواند دارای باگ باشد (اگر بعنوان مثال اتصالات مبتنی بر GET برای عملیاتی استفاده شده باشد که دارای idempotency مورد نیاز GET نباشد.)